Caută
Close this search box.

Despre Noi

Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă

Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Mass-Media FNSCMM are ca scop unirea sindicatelor și a lucrătorilor din Cultură și Mass-Media pentru apărarea şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive, a drepturilor membrilor de sindicat prevăzute în legislaţia muncii şi contractele colective de muncă.

Care este rolul Federației ?

Principalul rol al Federației constă în apărarea drepturilor și promovarea intereselor lucrătorilor, precum și negocierea unor condiții decente și echitabile de muncă și salarizare.

  • Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă ale salariaţilor îndeosebi prin încheierea şi executarea contractelor colective de muncă şi urmărirea respectării acestora;
  • Protejarea locurilor de muncă;
  • Îmbunătăţirea protecţiei muncii;
  • Asigurarea îndeplinirii drepturilor de muncă şi ocrotiri sociale;
  • Respectarea egalităţii în drepturi a bărbatului şi femeii salariate;
  • Acordarea de ajutor şi protecţie juridică în timpul grevelor;
  • Cooperarea cu sindicatele de acelaşi tip din România şi străinătate, când aceasta se face în interesul sindicatului respectiv;
  • Apărarea democraţiei şi drepturilor fundamentale ale statului; respectarea drepturilor omului conform documentelor organismelor internaționale;
  • Combaterea, prin toate mijloacele a manifestărilor fasciste, totalitare, militariste, reacţionare şi şovine.

Afiliați

Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă este afiliată: