Caută
Close this search box.

Muzeele și Patrimoniul nu sunt Cultură de Grad Inferior.

În Anul Centenarului și în Anul European al Patrimoniului Cultural, salariații din domeniul patrimoniului cultural național sunt lipsiți de sporurile specifice familiei ocupaționale din care fac parte, sunt plafonați la o salarizare ce nu reflectă importanța, constrângerile, responsabilitățile și complexitatea muncii lor, iar o parte dintre ei au suferit scăderi dramatice de venit prin efectele […]

Temele abordate și înaintate către MCIN

Dragi colegi din lumea muzeelor, Ieri, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, a avut loc o întâlnire între Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Mass-Media și conducerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu participarea domnului George Ivașcu, Ministrul Culturii și Identității Naționale. Discuțiile au fost centrate pe problemele comune cu care se confruntă […]

Condiții de lucru în laboratorul de restaurare

  Sindicatele din muzee trebuie să acorde o atenție deosebită condițiilor de lucru, în special în zona laboratoarelor de restaurare! Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006 obligă angajatorul la constituirea comitetelor de securitate și sănătate în muncă. Acestea sunt formate din […]

Sporul de condiții de lucru în sectorul Cultură și Mass-Media

Sporul de condiții de lucru în sectorul Cultură și Mass-Media Sporul de condiţii de lucru nu este un moft, este un drept de care Guvernul României ar putea să ţină cont, măcar acum, în Anul Centenarului şi în Anul Patrimoniului Cultural European! Adoptarea Regulamentului este o obligaţie impusă de lege! FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN […]

Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia

AFILIERE Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia ⇒  Apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale lucratorilor potrivit reglementarilor OIM ⇒ Folosirea puterii organizatiei pentru protejarea drepturilor cu privire la:       Angajare si combaterea somajului       Timpul de munca si conditiile de munca       Securitate sociala ⇒ Participare activa la construirea de politici de […]

Convenţia privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului sindical

Convenţia nr. 87/1948 privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului sindical Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, convocată la San Francisco de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, şi care s-a întrunit aici, la 17 iunie 1948, în cea de « treizeci şi una sesiune a sa, după ce a hotărât să […]

Convenţie privind normele minime de securitate socială

Convenţia nr. 102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (O.I.M.) Convenţie privind normele minime de securitate socială Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Convocată la Geneva de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi reunită la 4 iunie 1952 în a treizeci şi cincea sesiune, După ce a hotărât adoptarea anumitor propuneri […]