Caută
Close this search box.

Clarificări cu privire la dispozițiile art. XXXVIII din OUG 115/2023 (indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor)

     Modificarea vizează un singur aspect, valorificarea competențelor dobândite ca urmare a titlului de doctor, în mod suplimentar, în comparație cu personalul care ocupă un post identic, dar care nu are aceste studii.

     Față de anteriorul text, nemodificat din 2017, apare condiția valorificării muncii ca urmare a competențelor superioare, nu condiția includerii unor sarcini și atribuții noi.

     Text 2017 – „Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

     Condiția acordării indemnizației era (și este în continuare) desfășurarea activității în domeniul pentru care deține titlul, deci nu se modifică această primă teză.

     Text 2023 – „Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar.

     Suplimentar, dar mai mult pentru claritate și clarificare, pentru că altfel rezulta implicit faptul că valoarea muncii crește proporțional cu nivelul de pregătire al salariatului, a apărut verificarea lunară a valorificării muncii respective, nu condiția introducerii unor sarcini și atribuții noi.

     O astfel de interpretare, trecând peste faptul că ar fi în afara scopului normei juridice și, implicit, nelegală, ar încălca alte norme imperative ale Codului muncii.

     Concret, dacă până azi am un set de sarcini și atribuții, care îmi ocupă toate cele 8 ore din timpul de muncă, introducerea unora suplimentare ar conduce, de data asta direct, la depășirea timpului muncă.

     Astfel, nu vorbim despre cantitate, ci despre calitatea muncii, aceasta fiind rezultatul competențelor care sunt raportate la nivelul studiilor în domeniul în care oricum își desfășura activitatea salariatul respectiv.

     Eventualele rapoarte suplimentare care ar demonstra valorificarea titlului de doctor se vor întocmi, tot potrivit Codului muncii, adică în timpul programului normal de muncă, nu în afara lui.

     În cazul în care ele se vor întocmi în afara timpului normal de muncă, sunt incidente dispozițiile legale privind munca suplimentară, respectiv solicitarea angajatorului și acordul salariatului, dar și compensarea muncii suplimentare prin acordarea de ore libere plătite în următoarele 90 de zile.

     Modificarea fișelor de post prevăzută de art. XXXIX din OUG 115/2023 nu se referă la art. XXXVIII, ci la art. XXXV, la prevederile Legii nr. 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenție din cadrul serviciilor civile care asigură asistență publică medicală de urgență și prim ajutor calificat.

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !