Caută
Close this search box.

Măsuri injuste și discriminatorii pentru personalul muzeelor din România

Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă – Cultur Media, care reprezintă interesele majorității salariaților din muzeele publice din România, își manifestă profunda îngrijorare față de prevederile proiectului de lege PL-X nr. 7017/2018, respectiv „Propunere legislativă pentru completarea legii nr. 153/2017”, ce urmează ca mâine, 4 decembrie 2019, să primească votul final. În forma propusă pentru adoptare, această propunere legislativă prevede măsuri injuste și discriminatorii pentru personalul muzeelor din România.

Astfel, deși în programul de guvernare asumat de noul guvern se prevede expres reparația Legii Salarizării Unitare (153/2017), prin egalizarea personalului din muzeele publice cu cel din instituțiile de spectacol, suntem puși în fața unori măriri salariale doar pentru manageri și directori adjuncți. Între slujitorii scenei și cei ai patrimoniului cultural există o nedreaptă și nefondată diferență de coeficient de salarizare, fără a se ține cont de competențele profesionale similare, de pregătirea complexă, de specificul muncii ce presupune manipularea de valori uriașe, de factorii de risc și, mai ales, de faptul că personalul muzeelor nu are alternativa cumulării salariului cu activități similare plătite pe drept de autor.

Mai mult decât atât, deși considerăm corecte și justificate argumentele invocate în expunerea de motive a propunerii legislative pentru majorarea cu 20 % a salariilor din Biblioteca Națională a României și Biblioteca Academiei Române, considerăm că ele sunt valabile, cu atât mai mult, și pentru personalul din muzeele publice din România.

Invocând din nou expunerea de motive facem precizarea că în muzee nu doar managerilor și directorilor de muzee li s-au tăiat salariile prin aplicarea legii 153/2017, ci și personalului de cercetare.

S-a ajuns astfel la situația aberantă în care un Cercetător Științific 3 dintr-un muzeu să aibă un coeficient de salarizare aproape similar cu un muncitor calificat, fapt care a determinat o diminuare dramatică a salariului după aplicarea Legii Salarizării Unitare. După cum reiese din actualul program de guvernare, inclusiv corectarea aceastei situații bizare și de neînțeles este considerată o prioritate pentru guvern.

Aplicarea prevederilor din recenta propunerea legislativă ar avea ca rezultat un decalaj salarial mult prea mare și neconform cu complexitatea muncii în detrimentul personalului de execuție cu un înalt grad de specializare sau al personalului de conducere, altul decât funcțiile de manager și director. Astfel, în cazul instituțiilor de spectacol, coeficientul de ierarhizare al managerului, gradația II este 5,62 iar cel al actorului IA este 4.35. În cazul muzeelor, prin noua propunere de modificare a Legii 153/2017 coeficientul de ierarhizare pentru funcția de manager gradatia II ajunge la 4.98 iar cel al functiei de muzeograf/ conservator / restaurator IA/desenator 1A este de 2,21!!!

Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presa – Cultur Media, atrage atenția asupra faptului că toate distincțiile primite în ultima vreme de instituții sau de conducerea instituțiilor au la bază munca, creativitatea, disciplina, îndârjirea și conștiința personalului din muzee, cel de specialitate și administrativ, fără de care orice act cultural, orice demers de reprezentare a culturii române nu ar fi posibile. Managerii nu gestionează singuri „bunuri de patrimoniu de importanță vitală pentru România, asigurând o bună imagine a țării în exteriorul ei”, așa cum se declară negru pe alb în expunerea de motive a proiectului legislativ, ci împreună și mai ales prin personalul pe care îl coordonează!!!

Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presa – Cultur Media solicită modificarea legii 153/2017, în sensul egalizării salarizării personalului din muzeele publice din România, inclusiv al cercetătorilor din muzee, cu instituțiile de spectacol, fiind în același timp pregătită să declanșeze Greva Generală în muzee pe data de 15 Ianuarie, Ziua Culturii Române. Tratamentul discriminatoriu aplicat acestei categorii profesionale trebuie să înceteze, iar ignorarea permanentă a unor cereri juste și fundamentate constituie, de fapt, o declarație politică de intenție, despre cât de mult contează patrimoniul cultural național, adăpostit, cercetat, îngrijit și păstrat pentru viitor în muzeele României.

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !