Caută
Close this search box.

CulturMedia spune NU eliminării sau diminuării sporurilor de condiții vătămătoare pentru personalul din instituțiile publice de cultură

Către: Primul Ministru al României

Doamnei Vasilica- Viorica Dăncilă

Doamnă Prim-Ministru,

Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia a luat act, cu deosebită îngrijorare, pe baza informațiilor vehiculate în mass-media, de posibilitatea eliminării sau diminuării sporurilor de condiții vătămătoare pentru personalul din instituțiile publice de cultură.

Federația CulturMedia, ce cuprinde cel mai mare număr de angajați ai muzeelor și colecțiilor publice din România, în numele și în sprijinul acestei categorii absolut speciale de angajați, face următoarele observații și solicitări:

 • salariații care își desfăsoară activitatea în sistemul muzeelor și colecțiilor publice din România desfășoară constant activități cu obiecte și documente vechi aparținând patrimoniului cultural național, inclusiv cele clasate în categoria Tezaur;
 • salariații care își desfăsoară activitatea în sistemul muzeelor și colecțiilor publice din România lucrează permanent în locuri de muncă în perimetrul cărora se dezvoltă diverse pulberi vătămătoare, atacuri biologice și microbiologice;
 • salariații care își desfăsoară activitatea în sistemul muzeelor și colecțiilor publice din România efectuează procedee de restaurare și conservare la care se folosesc substanțe foarte toxice;
 • salariații care își desfăsoară activitatea în sistemul muzeelor și colecțiilor publice din România lucrează permanent în încăperi în perimetrul cărora se dezvoltă cumul de noxe care reprezintă un pericol pentru sănătate;
 • salariații care își desfășoară activitatea în sistemul muzeelor și colecțiilor publice din România își desfășoară activitatea în încăperi sau spații exterioare (depozite și colecții de patrimoniu, depozite de tranzit nedecontaminate, săli de expunere, birouri, laboratoare, șantiere arheologice, șantiere de restaurare) cu condiții nefavorabile de microclimat, luminozitate inadecvată, radiații electromagnetice;
 • salariații care își desfășoară activitatea în sistemul muzeelor și colecțiilor publice din România manipulează și cercetează documente și bunuri culturale (obiecte istorice și etnografice, artefacte arheologice, de inclus cele din colecțiile de istorie naturală) care nu au trecut prin procesul de conservare preventivă și curativă;
 • salariații care își desfășoară activitatea în sistemul muzeelor și colecțiilor publice din România efectuează activități ce implică un grad ridicat de încordare neuropsihică, cu responsabilități uriașe și cu permanenta cunoaștere a faptului că efectele unei greșeli profesionale au consecințe ireversibile pentru salvgardarea moștenirii culturale naționale și universale;
 • salariații care își desfăsoară activitatea în sistemul muzeelor și colecțiilor publice din România sunt supuși unor criterii foarte stricte de integritate, manipulând, păstrând și transmițând mai departe uriașe valori materiale reprezentate de bunurile de patrimoniu;
 • salariații care își desfășoară activitatea în sistemul muzeelor și colecțiilor publice din România efectuează muncă de teren în cadrul șantierelor arheologice, iar activitățile de organizare și cercetare arheologică de teren presupun efort fizic în condiţii nefavorabile de microclimat (expunere prelungită la temperaturi ridicate – radiații UV – sau scăzute, umezeală, curenți de aer, zgomot intens, praf etc.), ortostatism prelungit, dar și suprasolicitare nervoasă (stres psihic) care pot duce la uzura prematură a organismului. De exemplu, fișa postului unui arheolog poate să prevadă capacitatea de acțiune în condiții de urgență determinate de necesitatea de prelevare rapidă a unor artefacte deosebite, responsabilitatea maximă și lucrul în condiții speciale de toxicitate și periculozitate, necesitatea luării unor decizii de intervenţie rapidă şi eficienţă.

Menționăm că din cauza condițiilor de lucru enumerate mai sus, salariații au dobândit o serie de boli profesionale cronice, care necesită tratamente costisitoare.

Stimată doamnă prim-ministru, în ultimii 30 de ani această categorie profesională a fost salarizată rușinos, la limita inferioară a personalului bugetar, în ciuda tuturor acestor argumente și în ciuda faptului că acest domeniu special, cel al patrimoniului cultural, este asimilat chestiunilor de securitate națională. Reparația morală parțială, realizată prin aplicarea Legii 153/2017 și a HG 360/2018, cu toată discriminarea aplicată în salarizarea acestei categorii de personal față de instituțiile de spectacol, dar și tăierile salariale operate cu privire la personalul de cercetare care își desfășoară activitatea în instituții muzeale, constituie un bun început pentru asigurarea profesionalizării acestui domeniu care practic era în agonie. Măsurile luate (chiar dacă, din considerente politico-administrative nu au fost puse în aplicare în toate unitățile bugetare de acest tip) au avut, ca prim și îmbucurător efect, creșterea numărului tinerilor care doresc să îmbrățișeze o carieră în acest domeniu, atât de specializat, sensibil și dificil.

Toate cele expuse în rândurile de mai sus sunt tot atâtea argumente pentru încadrarea salariaților din acest domeniu alături de cei din domeniile Învățământ, Sănătate și Justiție și Ordine Publică, având în vedere specificitatea muncii și numărul foarte redus al salariaților din acest domeniu (circa 7000 de angajați, inclusiv personalul de cercetare, încadrat conform Anexei 1 și personalul auxiliar și TESA, încadrat pe alte anexe decât cele definite de Anexa 3)

Suntem convinși că, în cadrul unei politici fiscale responsabile, reducerile de cheltuieli se pot face pe baza unui management judicios și profesionist al acestor instituții.

Vă anexăm un raport sintetic pentru toate categoriile de personal din aceste instituții publice cu speranța că veți continua politica necesară de protejare a patrimoniului cultural național, politică ce se realizează numai prin intermediul oamenilor ce formează personalul din aceste instituții emblematice.

Anexa.

Situația sintetică a condițiilor de lucru din muzeele și colecțiile publice din România, pe baza informațiilor reunite din buletinele de analize constatate in Muzeele și colecțiile publice din Romania.

 1. Conservare/Restaurare/Investigații

Personalul realizează activități de investigații științifice fizico-chimice și biologice; conservare-restaurare metale; conservare-restaurare ceramică; conservare-restaurare textile; conservare-restaurare pictură și lemn policrom; conservare-restaurare carte-document; conservare-restaurare obiecte din piele și blană; conservare-restaurare mobilier și obiecte din lemn.

Expunere la: agenți fizico-chimici, chimici, biologici (mucegaiuri, microorganisme aerobe mezofile – germeni), microclimat nefavorabil, iluminat artificial, zgomot, (mucegaiuri, microorganism aerobe mezofile – germeni); suprasolicitare neuropsihică, neurosenzorială și fizică, suprasolicitare vizuală, ortostatism prelungit și operații repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex cât și solicitări musculo-osteo-articulare, ca urmare a manipulării obiectelor de diverse forme, dimensiuni și greutăți;

 • inhalarea particulelor de praf și a contaminării biologice deoarece participă la campaniile de săpături arheologice și la preluarea în vederea conservării și restaurării a diverselor obiecte aduse de la persoane fizice și juridice, lucrează la decontaminare în camera de carantină;
 • pulberi : fibre de sticlă; bumbac, metal, in, cânepă; cărbune, cocs, grafit (SiO2) sub 5 %; caolin; ipsos, gips; marmură, cretă (carbonat de calciu); ciment Portland; talc fără pulberi de azbest; lemn de esență moale; carbură de siliciu (carborund); pulberi fără efect specific);
 • substanțe chimice periculoase: alcool etilic; alcool izopropilic; acetonă; toluen; xilen; EDTA disodic; lac nitrocelulozic; lacuri alchidice; diluant nitro; diluant universal; rășini epoxidice; rășini epoxidice cu întărire rapidă; acid citric; acid ortofosforic; acid formic; acid azotic; acid acetic; amoniac; cauciuc siliconic; acid sulfuric; borax; duracryl (bicomponent); acid clorhidric; apă oxigenată; sulfit de sodiu; aracet (poliacetat de vinil); diluant produse nitro; diluant produse alchidice; hodroxid de sodiu; prenadez; lacuri alchidice; paraloid B72; cianoacrilați; dentaflex; perhidrol; tymol; coloranți acrilici, oxizi metalici, culori tempera, ulei; petrosin; ceară microcristalină; ulei de parafină; dentaflex pastă; tiouree; acetat de amoniu; tanin; lână de oțel; benzotriazol; neofalină; terebentină, hidrocarburi alifatice, anilina, timol; formaldehidă; insecticide.

B. Muzeologie/Muzeografie/Curatoriat/Cercetare/Arheologie/Educație Muzeală

Personalul realizează activități de constituire, cercetare, protejare, conservare şi dezvoltare a patrimoniului muzeal prin colecţionarea de bunuri culturale și administrarea pe termen lung a acestor colecții de interes public;

 • organizarea evidenţei patrimoniului muzeal pe care îl are în administrare;
 • întocmirea documentației pentru clasarea patrimoniului deținut și înaintarea acestuia la Ministerul Culturii, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;
 • depozitarea și conservarea patrimoniului deţinut (desprăfuire, curățire, manipulare, ambalare, transport, redare grafică), în condiţii conforme standardelor europene generale şi normelor elaborate de Ministerul Culturii;
 • supravegherea obiectelor de patrimoniu care fac parte din expozițiile permanente și temporare;
 • ghidaje complexe pentru sute de vizitatori pe zi, lecții tematice, ateliere educative;
 • propunerea spre restaurare a pieselor cu probleme de conservare din cadrul patrimoniului deținut;
 • cercetarea ştiinţifică a bunurilor culturale, cercetarea de arhivă și valorificarea rezultatelor cercetării prin intermediul expozițiilor, a publicațiilor științifice sau de popularizare, prin expunere sau prin realizarea de simpozioane, sesiuni științifice, colocvii și work-shopuri, lansări de carte, seri muzeale tematice, intervenții în mass-media;
 • punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea prin: organizarea de expoziţii permanente şi temporare la sediul instituţiei, în ţară şi străinătate, editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare, angrenarea prin mijloace specifice a publicului de toate categoriile, într-un sistem educaţional destinat familiarizării acestuia specificul muzeelor, organizarea de manifestări cultural-știinţifice; realizarea de cercetări științifice, cataloage de colecție sau de autori.

Salariații care lucrează la aceste departamente sunt supuși următoarelor noxe profesionale: inhalarea particulelor de praf și a contaminării biologice deoarece: participă la achiziția obiectelor de la diverse persone particulare pentru a stabili starea de conservare și stabili valoarea pieselor respective; realizează cercetări arheologice în diferite șantiere și prelevează materialul arheologic, acordă primele măsuri de conservare “in situ”, analizează, desenează, fotografiază materialul arheologic provenit în urma cercetărilor arheologice (din cripte, morminte, diverse alte șantiere) sau bunuri culturale aduse la muzeu in vederea expertizării.

De asemenea, își desfășoară activitatea în condiții de expunere la:

 • agenți fizico-chimici, pulberi fără efect specific, chimici (contaminare cu substanțe chimice cu care au fost tratate și restaurate obiectele, substanțe chimice utilizate la curățarea obiectelor de muzeu) ;
 • praf de bibliotecă și arhivă;
 • biologici (mucegaiuri, microorganisme aerobe mezofile – germeni, posibilitatea de contaminare și îmbolnăvire cu bacterii, viruși, fungi, paraziți prin manipularea obiectelor și documentelor specifice, prin contaminarea cu diverse obiecte contaminate, precum și prin contactul cu miile de vizitatori care vizitează zilnic expozițiile muzeelor);
 • microclimat nefavorabil, iluminat artificial cu tuburi fluorescente, zgomot;
 • suprasolicitare neuropsihică datorată lucrului cu bunuri culturale aparținând patrimoniului cultural național, inclusiv cele clasate în categoriile Fond și Tezaur, aparținând proprietății publice a Statului Român (expertizare, conservare, depozitare, supraveghere, cercetare) și cu un public extrem de numeros, responsabilităților deciziilor de luat în coordonarea activităților specifice, neurosenzorială și fizică (manipulare greutăți, ortostatism prelungit, solicitări musculo-osteo-articulare, ca urmare a manipulării obiectelor de diverse forme, dimensiuni si greutăți);
 • suprasolicitare vizuală datorată lucrului, perioade lungi de timp, la calculator;
 • activitate prelungită în fața calculatorului, în poziție șezândă, de multe ori în posturi vicioase prelungite, care solicită coloana vertebrală și musculatura paravertebrală;
 • suprasolicitare neuropsihică generată de prelucrarea de informații cu grad înalt de complexitate, asumarea răspunderii activității și a deciziilor proprii, precum și suprasolicitări neuropsihice generate de relații sociale, socioumane pe care le gestionează, asumarea statutului profesional specific.

C. Personalul Tehnic Auxiliar precum ingineri, personal pază, șef formație, muncitori, îngrijitori, șoferi, muncitori calificați (electricieni, zugravi, tinichigii, tâmplari, lăcătuș, instalator sanitar, sudor – toți având calificarea de fochist și exercitând atribuții de fochist) – ce nu sunt salariați pe Anexa 3/Legea 153.

Expunere la: agenți fizico-chimici, chimici, biologici (mucegaiuri, microorganisme aerobe mezofile – germeni, posibilitatea de contaminare și îmbolnăvire cu bacterii, viruși, fungi, paraziți prin manipularea obiectelor și documentelor specifice, prin contactul cu diverse obiecte sau documente contaminate)

 • pulberi: pulberi de lemn (șlefuiere la tâmplărie), pulberi metalice (la polizare); pulberi fără efect specific;
 • substanțe chimice periculoase: acid azotic, toluen, xilen (la ateliere), monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf (la centrala termică);
 • pulberi: pulberi fără efect specific;
 • substanțe chimice periculoase: monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf (deoarece asigură și supravegherea centralei termice pe schimburi).

Lucrătorii mai sunt expuși la:

 • microclimat nefavorabil, iluminat nefavorabil;
 • zgomot intens;
 • suprasolicitare fizică (manipulare greutăți, ortostatism prelungit, solicitări musculo-osteo-articulare, ca urmare a manipulării obiectelor de diverse forme, dimensiuni și greutăți și neuropsihică desfășurându-și activitatea preponderent în ortostatism prelungit);
 • lucrul la înălțime;
 • lucrul cu utilaje electrice, motostivuitor și altele;
 • spații ample de întreținere.

Pentru personalul administrativ care asigură paza și întreținerea instituției, conform cerințelor fișei postului, condițiile vătămătoare în muncă, dar și cele periculoase, se raportează la: purtarea și utilizarea armelor din dotare, responsabilitatea crescută în timpul activității, promptitudinea și eficiența în intervenții, răspunderea pentru bunurile instituției și mai ales pentru obiectele de patrimoniu din colecțiile muzeului, confidențialitatea, toate acestea determinând un efort psihic și nervos crescut.

D. Contabilitate, Salarizare, Resurse Umane, Audit, Achiziții publice

 • Expunere la: agenți fizico-chimici, chimici, biologici (mucegaiuri, microorganisme aerobe mezofile – germeni, posibilitatea de contaminare și îmbolnăvire cu bacterii, viruși, fungi prin manipularea documentelor specifice), respectiv suprasolicitare vizuală datorată lucrului, perioade lungi de timp, la calculator;
 • Expunere prelungită la microclimat nefavorabil, iluminat nefavorabil;
 • Expunere la praful de arhivă în cadrul accesului la documente și ca urmare a manipulării dosarelor;
 • Activitate prelungită în fața calculatorului, în poziție așezat șezândă, de multe ori în posturi vicioase prelungite, care solicită coloana vertebrală și musculatura paravertebrală;
 • suprasolicitare neuropsihică generată de prelucrarea de informații cu grad înalt de complexitate, asumarea răspunderii activității și a deciziilor proprii, precum și suprasolicitări neuropsihice generate de relații sociale, socio-umane pe care le gestionează, asumarea statutului profesional specific;
 • manipulare bani în numerar la casierie;
 • posibilitatea de contaminare și îmbolnăvire cu bacterii, viruși, fungi contactul cu un public foarte numeros și expunerea la curenți de aer ca urmare a locului de muncă în holul central al instituției, , în cazul casierului.

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !