Caută
Close this search box.

Temele abordate și înaintate către MCIN

Dragi colegi din lumea muzeelor,

Ieri, la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, a avut loc o întâlnire între Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Mass-Media și conducerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu participarea domnului George Ivașcu, Ministrul Culturii și Identității Naționale.

Discuțiile au fost centrate pe problemele comune cu care se confruntă instituțiile muzeale și personalul implicat în gestionarea patrimoniului cultural național.

Delegația FNSCMM a fost condusă de către domnul Petru Dandea, Secretar General al CNS”Cartel Alfa” și a fost compusă din Decebal Vleja (Vicepreședinte FNSCMM Sector Muzee-Patrimoniu Cultural Național), George Balaci (Vicepreședinte FNSCMM Sector Mass-Media), Paul Manoliu (Secretar FNSCMM reprezentant Sector Spectacole) și Mihai Maiorescu (Președinte FNSCMM ). Au mai participat Eugen Silviu Teodor (MNIR) și Daniel Ivanciu (Lider Sindicatul MNAR – sindicat afiliat BNS).

Ministrul Culturii și conducerea MCIN au arătat deschidere către un dialog real și constructiv pe marginea problemelor cu care se confruntă personalul din instituțiile muzeale și de gestionare a patrimoniului din România.

Cu toate acestea, în lipsa unor garanții ferme și publice că dialogul pentru soluționarea problemelor se va permanentiza, FNSCMM organizează, pe data de 19 mai 2018, orele 10 – 14, pichetarea Ministerului Culturii și Identității Naționale. Decidenții și opinia publică trebuie să fie informați și responsabilizați, mai ales în Anul Centenarului și al Patrimoniului Cultural European, despre starea îngrijorătoare în care se află Muzeele din România și cei care le slujesc!

Temele abordate și înaintate către MCIN au fost următoarele:

1. Forma finală a Regulamentului Cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru Familia Ocupațională Cultură!

Soluții, solicitări și propuneri ale Federației:
– Completarea Regulamentului Cadru cu propunerile prezentate de sindicate. Colaborarea între părțile interesate (MCIN – Sindicate) pentru promovarea de urgența a acestui regulament într-o formă agreată și reciproc avantajoasă. Nu poate fi vorba de un efort bugetar major, având în vedere numărul mic de persoane ce profesează într-un astfel de domeniu complex.
– Modificarea art. 4. prin care personalul încadrat pe alte anexe decât Anexa III să beneficieze de forma finală a regumentului Cadru.
– Menționarea expresă a unui termen rezonabil în care să fie efectuate buletinele de expertizare și analiză.
– Clarificarea situațiilor de genul Șantiere arheologice, interacțiunea pedagogică (problema educatorilor muzeali) etc.
– Stabilirea unei compensații financiare pentru lunile în care personalul din instituțiile de cultură a fost discriminat față de alte familii ocupaționale, prin neacordarea sporurilor, potrivit principiilor invocate în preambului Legii 153 și în Constituția României.

2. Efectele aplicării prevederilor legii 153/2017 asupra unor categorii profesionale din cadrul instituțiilor muzeale – Scăderile salariale (studiu de caz – Cercetatorii științifici); Completarea conform noilor realități a Familiei ocupaționale Cultură -Muzee! – problema cercetătorilor de patrimoniu și a celorlalte funcții auxiliare ce intră în contact direct sau lucrează în proximitatea valorilor de patrimoniu, fiind necesare abilități speciale și criterii drastice de integritate.

Soluții, solicitări și propuneri ale Federației:

– Compensarea pierderilor financiare pentru cei afectați de pierderile salariale, începând cu 1 ianuarie 2018 similar cu personalul în aceași situație din cadrul Anexei II – Sănătate.
– Promovarea de către MCIN a unei inițiative legislative prin care personalul salarizat pe alte Anexe/Familii ocupaționale ce desfășoară activități în domeniul gestionării, protejării, cercetării, diseminării și punerii în valoare a patrimoniului cultural mobil din muzeele publice din România beneficiază de o majorare cu 15% a salariului stabilit la familia ocupațională din care provin. (personalul financiar -contabil – achiziții, personalul tehnic și de întreținere, personalul administrativ, resurse umane etc)
– O altă soluție, în cazul concret al cercetării muzeale o reprezintă integrarea Cercetătorilor științifici în cadrul Anexei III și stabiliarea, împreună cu sindicatele, unor coeficienți care să reflecte importanța și dificultatea extremă a acestui domeniu particular.

3. Condițiile de lucru și securitate în muncă în cadrul instituțiilor muzeale, abordată, de cele mai multe ori la nivel formal și declarativ, cu consecințe dramatice asupra sănătății și integrității fizice a personalului. Problema accidentelor de muncă.

Soluții, solicitări și propuneri ale Federației:

– Realizarea unui audit al MCIN pentru determinarea condițiilor de lucru din muzee confruntate cu lipsa echipamentelor din dotare, situate, de cele mai multe ori, sub standardele minimale.
– centralizarea și analizarea cazurilor de accidente de muncă din instuțiile muzeale.
– O analiza aprofundată asupra situațiilor îmbolnăvirilor profesionale și organizarea unei dezbateri pe această temă, la care să fie invitate sindicatele și organizațiile profesionale. – Recunoașterea bolilor profesionale specifice.
– Colaborarea activă MCIN – Sindicate pentru remediera acestor deficiențe majore.

4. Lipsa personalului de specialitate. În cazuri particulare exodul masiv al personalului de specialitate și nu numai, din motive de salarizare, egalitate de șanse, discriminare și practici manageriale de izolare profesională a specialiștilor incomozi.

Soluții, solicitări și propuneri ale Federației:

– Crearea unui Comisii comune – MCIN-Sindicate –Manageri ai instituțiilor de cultură, pentru evaluarea acestei situații și a consecințelor asupra patrimoniului, generate de lipsa personalului de specialitate.
– În cazuri particulare– un audit obiectiv și nu formal asupra politicii de personal, verificarea tuturor actelor ce presupun comunicarea directă management – angajați, determinarea deficiențelor, creeare de condiții pentru încurajarea performanțelor și stabilității personalului, într-un climat de muncă stimulativ.

5. Salarizarea inegală între trepte similare de vechime. Situații bizare în care promovarea pe o treaptă superioară înseamnă scădere salarială. Cazuri permanent semnalate de la muzeele parte componentă a federației prin care angajatii cu vechime 0 au salarizarea superioară celor cu treapta 5 de vechime, pe același post.

Soluții, solicitări și propuneri ale Federație:

– Centralizarea tuturor situațiilor din cadrul instituțiilor din subordine.
– Verificarea și unificarea tuturor modalităților de calcul salarial la instituțiile din subordine.
– Colaborarea permanentă dintre MCIN – Sindicate – Management pentru remedierea situațiilor de inegalitate și injustețe, inclusiv prin demersuri comune la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

6. Problema generală a personalului care lucrează permanent sâmbăta și duminica în Muzeele publice.

Soluții, solicitări și propuneri ale sindicatelor muzeale:
– Respectarea prevederilor Codului Muncii.
– Stabilirea unei compensații financiare permanente pentru această categorie de personal.

7. Situația din MNIR
Soluții, solicitări și propuneri ale Federației:
– O întâlnire de urgență, separată, între semnatarii memoriilor înaintate către MCIN de la MNIR și Ministrul Culturii.

8. Problema pensiilor în cadrul sistemului muzeal. Un supraveghetor de cu peste 30 de ani vechime iese la pensie cu o sumă similară cu venitul minim garantat. La fel în cazul personalului de specialitate salarizat, până la legea 153.2017 pe nivelul apropiat minimului pe economie.

Soluții, solicitări și propuneri ale Federației:

– Acțiune comună a Sindicatelor, MCIN, Organizațiilor profesionale pentru a introduce prevederi specifice acestei categorii de personal, în cadrul noii legi a pensiilor.

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !