Condiții de lucru în laboratorul de restaurare

 

Sindicatele din muzee trebuie să acorde o atenție deosebită condițiilor de lucru, în special în zona laboratoarelor de restaurare!
Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006 obligă angajatorul la constituirea comitetelor de securitate și sănătate în muncă.
Acestea sunt formate din reprezentanți ai angajaților, reprezentanți ai angajatorului și medicul de medicina muncii și au un rol important în politica de sănătate și securitate în muncă.
De asemenea, contractele colective de muncă trebuie să conțină un capitol dedicat acestui subiect.

Oricine este interesat de securitatea și sănătatea la locul de muncă este mai mult decât binevenit să participe. Categoriile următoare sunt încurajate în mod special să își facă vocea auzită în cadrul campaniei:

 • punctele focale EU-OSHA și rețelele lor;
 • partenerii sociali (europeni și naționali);
 • comitetele de dialog social sectorial;
 • factorii de decizie (europeni și naționali);
 • întreprinderile mari, federațiile sectoriale și asociațiile de IMM-uri;
 • instituțiile europene și rețelele acestora (Rețeaua întreprinderilor europene);
 • organizațiile neguvernamentale europene;
 • specialiștii în domeniul SSM și asociațiile lor;
 • comunitatea de cercetare în domeniul SSM;
 • inspectoratele de muncă și asociațiile lor;
 • mass-media.

Modalitățile de implicare sunt diverse. Ați putea, de exemplu, personal sau prin intermediul organizației dumneavoastră:

 • să sensibilizați publicul prin distribuirea materialelor de campanie;
 • să organizați evenimente și activități;
 • să utilizați și să promovați instrumentele practice;
 • să deveniți partener oficial al campaniei;

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: